Hoppa till innehåll

Regeringen har idag meddelat vilka parter som ska sitta i välfärdskommissionen. Kommissionen syftar till att hitta metoder för att stärka välfärden. Vårdföretagarna lade redan förra året fram ett förslag om att tillsätta en välfärdskommission men nekas nu möjlighet att delta. Enbart företrädare för stat, regioner, kommuner och fackförbund har bjudits in.

– Privat drivna verksamheter inom vården och omsorgen är en naturlig del av välfärdens vardag. Tyvärr verkar inte regeringen dela den uppfattningen trots att nästan hälften av alla patientbesök på vårdcentraler idag sker hos en privat vårdgivare. Det är olyckligt, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna samlar fler än 2 000 av landets vård- och omsorgsgivare med tillsammans över 100 000 medarbetare, alla med kollektivavtal. 20 procent av äldreomsorgen drivs idag i privat regi. 8 av 10 assistansberättigade har valt en privat utförare och 82 procent av HVB-hemmen drivs av privata aktörer.

– Välfärden står inför mycket stora utmaningar. Att regeringen då väljer bort att lyssna på en så stor del av vården och omsorgen är inte rimligt. Vi har konkreta lösningar för innovationer, smarta arbetssätt och kvalitetsuppföljning. Om regeringen ändrar sig står vi naturligtvis redo att delta, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

För mer information:
Anders Manell, presschef Vårdföretagarna
070-314 57 29

Länk till regeringens pressmeddelande angående välfärdskommissionen