Hoppa till innehåll

Daglig verksamhet skapar en meningsfull vardag för personer med funktionsnedsättning och ger rehabilitering som möjliggör studier eller arbete. Socialstyrelsen följer varje år upp kvaliteten i daglig verksamhet utifrån ett antal kvalitetsindikatorer. Årets undersökning visar att de privat drivna dagliga verksamheterna får bäst resultat på samtliga 14 kvalitetsindikatorer.

– Det Socialstyrelsen mäter är i grund och botten hygienfaktorer, sådant som behöver vara på plats för att verksamheten ska vara både trygg och utvecklande. Här ser vi på vissa områden ett stort glapp mellan privat och kommunal verksamhet. Exempelvis har 83 procent av de privat drivna dagliga verksamheterna rutiner på plats för att förebygga våld eller övergrepp, medan bara 56 procent av de kommunala har det, säger Anders Manell, näringspolitisk expert Individ och familjeomsorg Vårdföretagarna.

Kompetens- och utvecklingsplaner liksom kontinuerlig handledning för medarbetarna är andra exempel där de privata utförarna ligger betydligt bättre till än de kommunala. Också så kallade genomförandeplaner, med individuella mål och dokumentation av delaktighet, finns hos markant fler privata än kommunala utförare. Vad gäller rutiner för att förebygga missbruk har drygt hälften av de privata utförarna detta på plats, jämfört med en tredjedel av de kommunala. Här finns ett tydligt utvecklingsbehov hos både privata och offentliga verksamheter.

– Socialstyrelsens siffror visar att privata utförare levererar bättre än kommunala både på kvalitetsindikatorer för brukare och för medarbetare. Socialstyrelsens undersökning är ett kvitto på hur viktig privat daglig verksamhet är i välfärdens vardag, säger Anders Manell, näringspolitisk expert Individ och familjeomsorg Vårdföretagarna.

Cirka 2100 enheter inom daglig verksamhet har undersökts runtom i Sverige.

För mer information:
Anders Manell, näringspolitisk expert Individ och familjeomsorg, 070-314 57 29