Hoppa till innehåll

Den 1 juli började Skatteverket tillämpa den nya vårdmomsen som kraftigt fördyrar vården och i synnerhet privat driven vård i Värmland. Det visar resultaten från Vårdföretagarnas medlemsundersökning.

I den privat drivna sjukvården och omsorgen är det vanligt med lösningar där större och mindre vårdaktörer samverkar och nyttjar konsulttjänster från legitimerad vårdpersonal, verksamma som egenföretagare. Det gör verksamheten resurseffektiv och är ofta en förutsättning för att kunna erbjuda sjukvård. Detta gäller i synnerhet utanför de större städerna där läkarbristen är stor. Utan läkare verksamma på konsultbasis är det ofta svårt att bemanna vårdcentralerna på många mindre orter. Det bekräftas i de svar som sjukvårdsföretagen verksamma i Värmland ger i undersökningen.

 

-Flera av de privat drivna sjukvårdsmottagningarna får svårt att klara grundbemanningen och kan få svårt med läkare. Risken är överhängande att färre patienter kommer att kunna få vård. Nu måste regeringen ändra lagen, säger Karin Liljeblad näringspolitisk expert sjukvård på Vårdföretagarna.

 

Sex av nio sjukvårdsföretag klarar inte sin grundbemanning utan egenföretagare eller inhyrning.
Fem av nio svarande sjukvårdsföretag i Värmland tappar avgörande kompetens i verksamheten på grund av vårdmomsen.
Fyra av nio sjukvårdsföretag blir tvungna att minska omfattningen på sin verksamhet, direkt eller på sikt.
Fem av nio vårdgivare överväger att avveckla sin verksamhet som en konsekvens av vårdmomsen. 

 

Den 1 juli började en ny momstolkning för vård och omsorg att tillämpas av Skatteverket. Det är nu moms, inte bara på inhyrd vårdpersonal från bemanningsföretag, utan också på vårdtjänster från läkare och annan legitimerad vårdpersonal som verkar som konsulter hos andra vårdgivare. Många underentreprenörslösningar i vård och omsorg har också belagts med moms. Detta trots att vården och omsorgen ska vara momsfri.