Hoppa till innehåll
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.

Vård­företagarna kommenterar budgetbesked: Fortsatt o­säkerhet om vårdmomsen

Centerpartiets partiledare Annie Lööf meddelade idag på en presskonferens att regeringen, C och L kommit överens om att i budgetpropositionen från 2020 årligen avsätta 210 miljoner kronor för att kompensera de privata vårdgivarna för de extra kostnader som vårdmomsen innebär. Pengarna ska fördelas via regionerna. Utöver det ska en analys göras i syfte att långsiktigt neutralisera konsekvenserna.

Vårdmomsen slår hårt mot verksamheten hos många privata vårdgivare. Vårdföretagarna välkomnar därför att regeringen, C och L försöker hitta vägar att lösa den akuta situationen som drabbar många vårdgivare. Det här beskedet måste ses som en akut åtgärd, men löser inte frågan långsiktigt. Det är bra att frågan om den långsiktiga lösningen finns kvar på bordet. Även med dagens besked ser vi följande problem:

Den momskompensation som regionerna idag ger i avtal med privata vårdgivare varierar stort. Alltför många gånger har vi sett hur statliga medel inte kommit privata vårdgivare till del utan stannat i regionerna. Regeringen måste säkra att momskompensationen verkligen når fram till de privata vårdgivarna.

Extra momskompensation till de privata vårdgivarna kommer att göra stor nytta för  vårdgivare som har svårt att klara sin bemanning på grund av den nya vårdmomsen. Beräkningsunderlaget måste bedömas som osäkert. De extra momskostnaderna för en enda inhyrd läkare eller egenföretagare på en mottagning uppgår till ungefär en halv miljon kronor per år. Vi sätter därför frågetecken kring om 210 miljoner kronor per år är tillräckligt. Det måste finnas beredskap att snabbt höja beloppet.

Man får inte glömma bort att vårdmomsen drabbar också privata omsorgsföretag, t.ex. i hemtjänsten, HVB-verksamhet och andra omsorgsgivare som verkar på kommunernas uppdrag. De är också i behov av momskompensation.

Den långsiktiga lösningen på problemet med vårdmomsen måste fortsatt vara att ändra lagen, vilket dagens budgetnyhet inte ger några tydliga besked om.

Länk till regeringens pressmeddelande.