Hoppa till innehåll
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.

Karin Liljeblad om momsbeskedet: Genombrott i väntan på långsiktig lösning

Igår meddelade Centerpartiet på en presskonferens att de tillsammans med Liberalerna och regeringen kommit överens om att från 2020 årligen avsätta 210 miljoner kronor för att kompensera de privata vårdgivarna för de extra kostnader som vårdmomsen innebär. Hur ser du på beskedet?
– Gårdagens besked från Annie Lööf är positivt. Det är ett genombrott att regeringen och samarbetspartierna nu är överens om att kompensera de privata vårdgivarna för vårdmomsen. De privata vård- och omsorgsgivarna har stor betydelse för många patienters och brukares tillgång till en god vård och omsorg. En momskompensation underlättar för många verksamheter i den privat drivna vården att kunna bemanna sina verksamheter, inte minst för mindre vårdgivare. Den kan bidra till att överbrygga problem för många vårdgivare i väntan på de långsiktiga lösningar som förhoppningsvis kan följa av den andra delen i gårdagens beskedet, att en analys ska göras för att långsiktigt neutralisera effekterna av momsen.

Vad menar du med att det är ett genombrott?
– Vårdmomsen fördyrar och försvårar framför allt den privat drivna vården och omsorgens möjligheter att bemanna verksamheten, då den offentligt drivna vården får momsersättning från staten. Gårdagens besked visar att Centerpartiet, Liberalerna och regeringen tar problemet på allvar och vill hitta lösningar för att säkra kompetensförsörjningen hos vårdgivare, oavsett driftsform. Det är en viktig signal om att frågan är prioriterad i tuffa budgetförhandlingar.

Hur ska pengarna fördelas?
– Beskedet är att pengarna ska fördelas via regionerna, men vi har ännu inte information om enligt vilken modell. Det blir en viktig uppgift för oss att bevaka att medlen når fram till privata vårdgivare och att det blir en så rättvis fördelning som möjligt.

Finns det, utöver hur medlen ska fördelas, några oklarheter kring gårdagens besked?
– Ja. En sådan är att vårdmomsen även påverkar privata äldreboenden och andra omsorgsverksamheter som drivs på kommunernas uppdrag, vilket gårdagens besked inte behandlar. En annan är att det är svårt att bedöma om nivån 210 miljoner kronor per år räcker. Vi utgår från att regeringen följer utvecklingen noga och avsätter mer medel för kompensation om det senare visar sig otillräckligt.

Vad vore den bästa långsiktigt hållbara lösningen?
– Vi bedömer att den bästa lösningen på problemet med vårdmomsen är att ändra lagen. Vi har, med hjälp av skatteexpertis, lämnat förslag på hur ett tillägg till nuvarande lagtext kan återställa den tidigare ordningen: Att all vård och omsorg – oavsett led – ska vara momsbefriad.