Hoppa till innehåll
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.

Av de 100 mest uppskattade vårdcentralerna drivs 69 i privat regi

De privat drivna vårdcentralerna är uppskattade av sina patienter och bidrar till att höja patientnöjdheten i primärvården, framför allt när det gäller den viktiga frågan om kontinuitet för patienten.

Det visar en analys som Vårdföretagarna har gjort av Sveriges Kommuner och Landstings senaste patientenkät. Den åttonde i ordningen. Resultaten står sig mellan åren.

– Undersökningen visar att privat drivna vårdcentraler är en uppskattad och självklar del av den svenska sjukvården. För att fortsätta utveckla primärvården måste landets regionpolitiker ge vårdcentralerna långsiktiga och hållbara villkor, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert sjukvård hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har analyserat SKLs senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Analysen omfattar totalt 10 regioner, 775 vårdcentraler och har besvarats av 56 545 personer. 350 av vårdcentralerna är privat drivna. Det motsvarar 45 procent.

Resultaten från de 10 regionerna i korthet:
-69 av de 100 vårdcentraler som har mest nöjda patienter är privat drivna.
-De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
-Kontinuitet och koordinering är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.

Här är hela listan indelat på region: https://www.vardforetagarna.se/patienttoppen-2019/

För mer information kontakta:
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert sjukvård, 072-552 66 35
karin.liljeblad@vardforetagarna.se