Hoppa till innehåll
Den 1 juli börjar en ny momstolkning att tillämpas av Skatteverket i vård och omsorg. Många tycks tro att vårdmomsen enbart träffar inhyrning från bemanningsföretag och har därför inte insett vidden av effekterna. För det kommer att bli moms, inte bara på inhyrd vårdpersonal från bemanningsföretag, utan också på vårdtjänster från läkare och annan legitimerad vårdpersonal som verkar som konsulter hos andra vårdgivare. Många underentreprenörslösningar i vård och omsorg blir det också moms på. Detta trots att vården och omsorgen ska vara momsfri.

Vårdmomsen slår direkt mot möjligheterna att bemanna vården, särskilt i landsbygden. Nu krävs snabbt politiska lösningar för att inte äventyra en stor del av sjukvårdens och omsorgens möjligheter att bemanna sina verksamheter.

  • Regeringen bör snarast komplettera momslagen för att förtydliga att all vård som ges av legitimerad vårdpersonal ska vara momsfri, oavsett om den legitimerade yrkesutövaren driver eget företag eller hos vem hen är anställd.
  • I avvaktan på ändrad lagstiftning bör regioner och kommuner ta höjd för den nya vårdmomsen i sina avtal med privata vård- och omsorgsgivare, för att lindra effekterna och undvika minskat vårdutbud och sämre tillgänglighet för medborgarna.

För att du som är politiker, eller tjänsteman, i en region eller kommun snabbt ska få överblick över vad vårdmomsen handlar om har vi gjort en sammanfattande PM. Vi uppmanar dig att ta del av den och snabbt ta initiativ till dialog med de vård- och omsorgsgivare som verkar på ert uppdrag om effekterna av vårdmomsen i deras verksamheter. PM: Vårdmomsen i sammanfattning