Skatteutskottet uppmanar regeringen att agera i frågan om vårdmoms

I förmiddags (13/6) beslutade riksdagens skatteutskott om ett utskottsinitiativ som uppmanar regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen, och komma med förslag på åtgärder. Med undantag för Vänsterpartiet som reserverade sig, var utskottet enigt. 

Konsekvensanalysen ska, vid behov, följas av förslag som neutraliserar effekterna av vårdmomsen. Att det behovet finns är inte bara alldeles uppenbart för Vårdföretagarna med medlemsföretag, utan också för flera partier och organisationer som SKL och Läkarförbundet. 

Initiativet i riksdagen är en framgång för alla som engagerar sig i momsens allvarliga effekter för kompetensförsörjningen i vården och omsorgen. Vårdföretagarna uppmanar nu återigen Skatteverket att skjuta på tillämpningen. Vår näringspolitiska expert på sjukvård, Karin Liljeblad, säger följande till Dagens Medicin (bakom betalvägg):

 – Det finns nu en bred enighet i Sveriges riksdag att Skatteverkets vida tolkning riskerar att få allt för stora konsekvenser för svensk sjukvård. 

Vårdföretagarna har länge efterlyst politiskt ansvarstagande i frågan. Det är därför ett steg framåt att riksdagen nu driver på regeringen för att hitta en lösning. Men det brådskar minst sagt, eftersom momstolkningen börjar tillämpas den 1 juli.