Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Riksdagsmajoritet oroas av vårdmomsen

Nyhetsuppdatering 19 juni 2019

I dag beslutade riksdagen att uppmana regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen, och vid behov snarast möjligt komma med förslag på åtgärder som neutraliserar effekterna. Endast Vänsterpartiet reserverade sig. Vårdmomsen försvårar allvarligt möjligheten att bemanna vården med läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal från 1 juli 2019.

– Det är bra att riksdagen har förstått frågans allvar. Men nu är det bråttom att få till politiska lösningar, eftersom vårdmomsen slår till mot verksamheterna om mindre än två veckor. Skatteverket borde skjuta på tillämpningen i väntan på politiska initiativ. Vi hoppas att problemet med vårdmomsen får hög prioritet hos regeringen och att den snabbt är beredd att ändra lagen. Annars äventyras bemanningen hos många vårdgivare runt om i landet, vilket får följder för patienter och brukare, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

 

Nyhetsuppdatering 13 juni 2019

Skatteutskottet uppmanar regeringen att agera i frågan om vårdmoms

I förmiddags (13/6) beslutade riksdagens skatteutskott om ett utskottsinitiativ som uppmanar regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen, och komma med förslag på åtgärder. Med undantag för Vänsterpartiet som reserverade sig, var utskottet enigt.

Konsekvensanalysen ska, vid behov, följas av förslag som neutraliserar effekterna av vårdmomsen. Att det behovet finns är inte bara alldeles uppenbart för Vårdföretagarna med medlemsföretag, utan också för flera partier och organisationer som SKL och Läkarförbundet.

Initiativet i riksdagen är en framgång för alla som engagerar sig i momsens allvarliga effekter för kompetensförsörjningen i vården och omsorgen. Vårdföretagarna uppmanar nu återigen Skatteverket att skjuta på tillämpningen. Vår näringspolitiska expert på sjukvård, Karin Liljeblad, säger följande till Dagens Medicin (bakom betalvägg):

– Det finns nu en bred enighet i Sveriges riksdag att Skatteverkets vida tolkning riskerar att få allt för stora konsekvenser för svensk sjukvård.

Vårdföretagarna har länge efterlyst politiskt ansvarstagande i frågan. Det är därför ett steg framåt att riksdagen nu driver på regeringen för att hitta en lösning. Men det brådskar minst sagt, eftersom momstolkningen börjar tillämpas den 1 juli.