Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna gratulerar Sofia Wallström till det viktiga uppdraget som IVO:s generaldirektör. När myndigheten nu får en ny generaldirektör måste verksamheten fortsätta gå i rätt riktning. Det handlar om att få till transparens och förutsägbarhet i såväl handläggning som beslut. IVO:s arbete får stora effekter i vården och omsorgens vardag.

-De senaste åren har IVO påbörjat en förändring i rätt riktning. Men många utmaningar återstår. Det kan handla om synen på välfärdsteknologi där IVO kan vara med och driva på utvecklingen. Välfärdsteknologi bör ses som ett komplement till bemanning i verksamheterna och bedömningarna måste bli lika över landet. Det viktiga måste vara kvaliteten, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Några handfast tips till Sofia Wallström:
IVO:s tillståndshandläggning måste vara transparent, förutsägbar och handläggningstiderna kortas väsentligt. Idag är väntetiderna på beslut om att få starta en vård och omsorgsverksamhet i genomsnitt drygt åtta månader och dessutom förenat med höga avgifter. Det hindrar den så viktiga tillväxten av nya verksamheter som behövs i och med stora demografiska utmaningar.

Myndighetschefen måste ha en god förståelse för hur stort avtryck IVO:s beslut – och arbetssätt – får i den praktiska verkligheten. Sofia Wallström måste kunna larma till beslutsfattarna om lagstiftningen sätter käppar i hjulen eller försvårar den utveckling som välfärden så väl behöver. Ett avslag från IVO kan få stora konsekvenser för mindre vård- och omsorgsgivare men kan också ställa till det för kommuner som helt plötsligt måste ställa om när till exempel handläggningen har dragit ut på tiden.

Den nya generaldirektörens jobb handlar om mer än att bara leverera enligt regeringens regleringsbrev. IVO ska värna om vårdens och omsorgens kvalitet. Generaldirektören måste återrapportera till socialdepartementet från vårdens och omsorgens dagliga verksamhet och därmed också uppmärksamma regeringen på behovet av insatser.

För mer information:
Anders Manell, presschef Vårdföretagarna
070-314 57 29