Hoppa till innehåll
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård.

SVT om vårdmoms: ”Det blir högre kostnader för privata vårdgivare”

SVT Sörmland uppmärksammar idag de allvarliga konsekvenserna av Skatteverkets kommande vårdmoms från halvårsskiftet för kompetensförsörjningen hos de privata vårdgivarna. Från den 1 juli ska vårdgivarna betala 25 procents moms på inhyrning av vårdpersonal, samt avtal med egenföretagare och många underentreprenörer i vården. Det är kostnadsökningar som slår direkt mot kompetensförsörjningen i vården. Som SVT konstaterar kan det bli uppskattningsvis drygt en halv miljon kronor dyrare per år för en vårdgivare att anlita en läkare som verkar på konsultbasis.

Kortsiktigt kanske man kan bära det men på lång sikt när andra kostnader ökar kommer det inte att fungera”, säger Sandra Schönbeck, verksamhetschef hos Praktikertjänst Ryggkirurgiska klinik i Strängnäs till SVT.

Vårdmomsen slår framför allt mot de privata vårdgivarna, eftersom den regionalt drivna verksamheten får ersättning från staten. Det är allt annat än likvärdiga villkor.

Den offentligt ägda primärvården är ju inte alls drabbad på samma sätt utan den kan göra motsvarande avdrag. Aktörerna har möjligheterna att erbjuda andra villkor”, säger Björn Siösteen, chefsläkare hos Achima Cares vårdcentral i Eskilstuna i SVT.

Skatteverket är medvetna om att deras nya momstolkning slår olika för privata och offentliga vårdgivare. Så här säger deras rättsexpert i SVT:s inslag:

Det finns en särskild lag som ger kommuner och landsting en kompensationsrätt som motsvarar deras moms på inköp. Detta påverkar på ett sätt som gör att det blir högre kostnader för privata aktörer”, säger Kerstin Alvesson, Skatteverkets rättsexpert på momsfrågor till SVT.

Vårdföretagarnas näringspolitiska expert på sjukvård, Karin Liljeblad, kommenterar:

– Många av våra medlemsföretag hör av sig till oss, dels med oro om hur de ska klara sin läkarförsörjning framöver, dels om hur skevt den nya vårdmomsen slår. Vi fortsätter att sätta ljus på momsfrågan som riskerar att få allvarlig påverkan på tillgången till vård. I synnerhet i de delar av landet där läget redan idag är ansträngt, exempelvis i glesbygd och på mindre orter. Nu krävs det att politikerna agerar och tar ansvar, säger Karin Liljeblad.

Läs mer av SVT:s rapportering här:

Moms på hyrpersonal drabbar privata vårdgivare
Privatläkaren i Eskilstuna: ”Vissa kan behöva slå igen”
Region Sörmland ger ingen extra kompensation till privata vårdgivare