Hoppa till innehåll

Förslaget får konsekvenser för upphandlad vård och omsorg och Vårdföretagarnas medlemsföretag. I regel ställer kommuner krav på en viss andel undersköterskekompetens i avtalen med privata aktörer. Avtalen måste ses över och ändras i enlighet med de nya förutsättningarna.

Utredningen överlämnar idag sitt förslag om att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor till regeringen. Regleringen knyts till krav på en lägsta utbildningsnivå för att få använda titeln undersköterska och föreslås träda ikraft den 1 januari 2025. 

– Det som oroar med dagens förslag är storleken på yrkesgruppen undersköterskor. Fler än 180 000 kvinnor och män arbetar idag som undersköterskor. Hälften av dem kommer att behöva validera sin kompetens och kunskap enligt utredningen. Hur en sådan stor valideringsinsats sjösätts och finansieras blir en av de stora knäckfrågorna framåt, säger Sabina Joyau näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

– Vårdföretagarna anser att utbildningarna till undersköterska måste bli mer enhetliga över landet. Vi är därför positiva till Skolverkets sedan tidigare lagda förslag om att införa en nationell undersköterskeexamen, säger Sabina Joyau näringspolitisk chef. 

För mer information:
Anders Manell, 070-314 57 29
Presschef Vårdföretagarna

Länk till utredningen.