Hoppa till innehåll

Det finns många avtalssituationer i vården och omsorgen där det råder osäkerhet om det, efter Skatteverkets tolkning av momsfrågan (25 oktober 2018), ska vara moms eller inte. För att räta ut frågetecken publicerar Skatteverket efter hand förtydliganden i form av exempel i sin rättsliga vägledning, som ligger på Skatteverkets webbplats. Den rättsliga vägledningen är bindande för Skatteverkets medarbetare.

Flera av de förtydligande exemplen berör vanliga situationer i våra medlemsföretag. Vi rekommenderar därför våra medlemmar att se om den avtalssituation ni funderar över finns med bland exemplen.

Länk till Skatteverkets rättsliga vägledningar för sjukvård, social omsorg och tandvård.

Länk till Skatteverkets rättsliga ställningstaganden, där myndigheten redogör sin uppfattning i rättsliga frågor.

Vid fortsatt osäkerhet om ifall ingångna avtal kan bli momspliktiga, tala i första hand med era revisorer. Om ni är fortsatt osäkra rekommenderar vi er att ställa en skriftlig brevfråga till ert lokala skattekontor. Beskriv er avtalssituation noggrant och argumentera för er uppfattning. Normalt erhålls svar inom 4-8 veckor. Skicka gärna en kopia av er fråga, samt senare också Skatteverkets svar, till karin.liljeblad@vardforetagarna.se så får vi bättre överblick över momsfrågans utveckling.

Om ditt företag överväger att göra ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden så rekommenderar vi att ni tar hjälp av skattejuridisk expertis i den processen, eftersom ett förhandsbesked får prejudicerande effekt och påverkar hela branschen.