Hoppa till innehåll

I 20 av 21 regioner går de egna vårdcentralerna med underskott. I Region Skåne handlar det om underskott på nära 70 miljoner. De återkommande underskotten är en signal om att ersättningarna till vårdcentralerna är för låga.

En ny granskning visar att Region Skåne har gått med stora förluster i flera år, vilket missgynnar patienter på privatdrivna vårdcentraler. Det handlar om underskott på nära 70 miljoner 2017. Sedan 2011 har regionen gjort förlust i den egna regin med totalt 175 miljoner. Enligt Lagen om valfrihetsystem ska ersättningen till alla vårdcentraler, privata som offentliga, vara lika. I praktiken innebär underskotten att de regiondrivna vårdcentralerna får mer pengar vilket kan leda till ojämlik vård.

– Ska privata vårdgivare fortsätta att vara med och förbättra tillgängligheten, ta hand om äldre och hjälpa kroniker i nära vård kan inte regionen särbehandla sina egna vårdcentraler. Lika villkor måste råda för alla verksamheter i välfärdens vardag, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna. 

För mer information:
Karin Liljeblad, 072-552 66 35
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Dokument

Kartläggning av underskott i landstingsdriven primärvård.