Hoppa till innehåll

I 20 av 21 regioner går de egna vårdcentralerna med underskott. På Gotland drog de regiondrivna vårdcentralerna över budgeten med mer än tio procent. De återkommande underskotten är en signal om att ersättningarna till vårdcentralerna är för låga.

Den tidigare regionledningen avskaffade i januari 2018 Region Gotlands modell för reglering i efterhand av ersättningen till de privata vårdgivarna när den egna verksamheten går med förlust. En ny granskning visar att Region Gotland har fortsatt att gå med stora förluster, vilket missgynnar patienter på privatdrivna vårdcentraler. Det handlar om underskott på nära 13 miljoner 2017. Sedan 2011 har regionen gjort förlust varje år i den egna regin med totalt cirka 85 miljoner. Enligt Lagen om valfrihetsystem ska ersättningen till alla vårdcentraler, privata som offentliga, vara lika. I praktiken innebär underskotten att de regiondrivna vårdcentralerna får mer pengar vilket kan leda till ojämlik vård.

– Ska privata vårdgivare fortsätta att vara med och förbättra tillgängligheten, ta hand om äldre och hjälpa kroniker i nära vård kan inte regionen särbehandla sina egna vårdcentraler. Lika villkor måste råda för alla verksamheter i välfärdens vardag, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna. 

För mer information:
Karin Liljeblad, 072-552 66 35
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Dokument

Kartläggning av underskott i landstingsdriven primärvård.