Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna har blivit stödjande medlem till organisationen Institutet Mot Mutor (IMM).

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Ett stödjande medlemskap innebär stöd till IMM:s arbete med att motverka korruption i samhället. Det är även ett starkt ställningstagande mot korruption såväl internet som externt.

– Vårdföretagarnas medlemmar agerar i en förtroendebransch där det är självklart att följa lagar och regler. Vi har redan idag branschens hårdaste uppförandekod och vi ser det som ett naturligt steg att även gå in som stödmedlem hos IMM, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Besök deras hemsida www.institutetmotmutor.se