Hoppa till innehåll

I 20 av 21 regioner går regionernas egna vårdcentraler med underskott på totalt 740 miljoner kronor. Utvecklingen går i fel riktning. Sedan 2011 har regionerna underfinansierat sina egna vårdcentraler med drygt 2,1 miljarder.

Regionernas underskott för vårdcentraler i egen regi är rekordstora, visar en ny granskning. Stora förluster flera år på raken snedvrider förutsättningarna mellan offentlig och privat driven vård och visar att ersättningen sätts för lågt. I Januariavtalet slås det fast att det ska råda lika villkor för offentlig och privat driven vård. Vårdföretagarnas Karin Liljeblad kommer idag som expert lyfta frågan i Göran Stiernstedts utredning om jämlik vård.

– Regionerna särbehandlar sina egna vårdcentraler när de tillåts gå med förlust. Det missgynnar de privat drivna vårdcentralernas patienter. Så kan vi inte ha det. Det riskerar att påverka likvärdigheten i vården, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

Det är ständiga underskott i den egna primärvården i vissa regioner. De regiondrivna vårdcentralerna som har gått med underskott varje år sedan vårdvalets start är Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten, Gävleborg och Gotland.

För mer information:
Anders Manell, 070-314 57 29
Presschef Vårdföretagarna

Dokument

Kartläggning av underskott i landstingsdriven primärvård.