Privat LSS-verksamhet slår kommunal

Privat driven daglig verksamhet och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning håller hög kvalitet. Det visar Socialstyrelsens undersökning om kvalitet i verksamheten. De privat drivna verksamheterna hävdar sig bättre på 22 av 24 kvalitetsindikatorer.

 

– Möjligheten att kunna välja den verksamhet eller det boende som passar en bäst är viktig. LSS-verksamheter glöms ofta bort när valfrihet och privata alternativ inom välfärden diskuteras. Socialstyrelsens undersökning visar vilken skillnad valfriheten gör och att de privata alternativen håller hög kvalitet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

 

Privat LSS-verksamhet handlar lika mycket om att skapa en meningsfull vardag som att satsa på rehabilitering med sikte på att kunna gå vidare med studier eller arbete.

 

 

– Privata utförare har till exempel i större utsträckning rutiner för hur man ska agera om någon boende eller brukare har utsatts för våld eller övergrepp. Samma sak gäller för förekomsten av kompetens- och utvecklingsplaner. De privata alternativen är en viktig del av välfärden. Vi ska inte motarbeta dem som lyckas bra – vi ska lära av varandra, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

 

 

Fakta
13 indikatorer för bostad med särskild service

11 indikatorer för daglig verksamhet
I riket har knappt 5300 enheter deltagit i undersökningen

 

Läs mer om Socialstyrelsens enhetsundersökning och öppna jämförelser.

För mer information:
Anders Manell, presschef, 070-314 57 29