Riksdagens nej bäddar för vettig diskussion om framtidens välfärd

– De senaste årens välfärdsdebatt har bakbundits av Reepalu-utredningens snäva synsätt och regeringsföreträdares mytspridning. Nu när det hårt kritiserade förslaget till vinstbegränsning röstats ner i riksdagen kan vi äntligen börja fokusera på välfärdens verkliga utmaningar, säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarna.

– Vinstfrågan har på ett cyniskt sätt använts i debatten för att skyla över verkliga problem i välfärden. Allmänheten har getts bilden av att ett stopp för vinstutdelning skulle ge mer välfärd för pengarna, fler sjuksköterskor i vården, mer tid i hemtjänsten, färre vårdskador och högre löner. Nu har partierna chansen att sansa den viktiga debatten om välfärdens framtid, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har i ett valmanifest listat de mest akuta frågorna där privat driven vård och omsorg vill bidra till lösningarna. Nedan de viktigaste och här finns förslagen i sin helhet.

1. Hur kan kvaliteten säkras och utvecklas i vård och omsorg, t ex så att offentlig vård och omsorg når lika bra kvalitet som levereras av privata utförare.
2. Hur löser vi gemensamt kompetensbristen inom vård och omsorg.
3. Hur kan vi gemensamt bygga bort bristen på äldreboendeplatser. Privata företag bidrar redan med att bygga nya äldreboenden och ska vara en självklar partner till kommunerna i det arbetet. 

För mer information:
Anders Manell, presschef, 070-314 57 29