Vård­företagarna välkomnar LSS-utredningens borttagna sparbeting: ”Ersättningen måste följa kollektivavtalen”

– Regeringens besked är välkommet. Den personliga assistansen måste präglas av långsiktighet och stabilitet, både för den enskilde och för de verksamma assistansföretagen. Tusentals människor med funktionsnedsättningar har blivit drabbade av nedskärningarna inom assistansen och anhöriga har axlat enorma bördor de gångna åren, säger Inga-Kari Fryklund Vårdföretagarnas förbundsdirektör i en kommentar till regeringens ändrade direktiv till LSS-utredningen

Regeringens tidigare direktiv till LSS-utredningen hade stort fokus på besparingar. Det handlade både om inskränkning av den enskilda individens rättigheter och ett starkt ifrågasättande på de privata assistansföretagen. Utredningens uppdrag har varit att de totala kostnaderna för personlig assistans ska ned.

– Regeringens nästa steg måste bli att låta den statliga ersättningen följa kollektivavtalens löneökningar. Sju av tio assistansberättigade väljer en privat anordnare. Men i dag kämpar företagen att klara ekonomin. Drygt 20 procent av de privata utförarna går med förlust, nyföretagandet sjunker dramatiskt och kommunerna går back miljarder kronor årligen på grund av en för låg uppräkning av den statliga assistansersättningen.

– För att säkra en kvalitativ och hållbar assistans, måste regeringen se till att ersättningen täcker avtalade löneökningar. Annars kommer assistansens kris att fortsätta, säger Inga-Kari Fryklund Vårdföretagarnas förbundsdirektör.

 

För ytterligare information: Fredrik Borelius, näringspolitisk expert, tel 072-5276926