Socialstyrelsens undersökning – privata äldreboenden i Kungsbacka håller lika eller högre kvalitet än kommunala

Vid en sammanvägning av indikatorerna i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i äldreboenden i Kungsbacka är tre av fem i toppen privata.