Socialstyrelsens undersökning – privata äldreboenden i Karlstad håller högre kvalitet än kommunala

Vid en sammanvägning av indikatorerna i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i äldreboenden i Karlstad är två i toppen privata.