Patrik Wreeby från Västernorrland invald i Vård­företagarnas styrelse

På Vårdföretagarnas årsmöte valdes Patrik Wreeby från Premicare in i styrelsen för bransch sjukvård. Patrik Wreeby är specialistläkare i allmänmedicin och en av två grundare av företaget.