Vård­företagarna har lämnat förslag om ett 6 månaders avtal för personlig Assistans

Kollektivavtalet för personlig assistans mellan Kommunal och Vårdföretagarna löpte ut 30 juni. Hur regeringen kommer hantera frågan om assistansersättningen och de kollektivavtalade lönerna vet inte parterna förrän efter regeringen presenterat höstbudgeten. Arbetsgivarna har föreslagit att parterna nu tecknar ett 6 månaders avtal för att därefter kunna teckna ett mer långsiktigt kollektivavtal.