Kommentar S-kongressen: Retoriska S-beslut skapar osäkerhet för vård­företag

– Kongressbeslutet gör att osäkerheten för företagen i vård och omsorg består. Privata utförare vill bidra till att utveckla välfärden, men S-kongressen signalerar misstro med talet om vinstreglering. Det är beklagligt, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.