Jobbhälsobarometern 2016

Välfärdssektorn står inför stora framtidsutmaningar. Vanligen nämns då den åldrande befolkningen som dess främsta utmaning. Fler äldre skapar högre efterfråga på välfärdstjänsten samtidigt som pensionsavgångar gör medarbetarleden glesare. Men i utmaningens kärna finns medarbetarnas villkor – därför att medarbetaren är det enskilt viktigaste för att uppnå hög kvalitet inom vård och omsorg.

Jobbhälsobarometern kullkastar flera av de bilder som ofta förs fram när vårdens privata arbetsgivare jämförs med de offentliga.

Medarbetare i privat vård

• Upplever sig i något större utsträckning som friskare

• I något högre grad känner sig motiverade

• Upplever att arbetsuppgifter hinns med inom ordinarie arbetstid

• Är något mer nöjda med lönen

• Är mer nöjda med arbetsledningen, dess kompetens och förmåga att kommunicera

Jobbhälsobarometerns stora värde är de diskussioner den kan väcka kring hur vi gör vården och omsorgen till en bransch som är attraktiv för unga. Den bör också väcka diskussioner kring hur våra arbetsgivare kan få äldre medarbetare att tycka att branschen är så attraktiv att de vill stanna.

Diskussionen kring framtidens arbetsvillkor är välkommen och viktig. Flera av barometerns resultat är inte tillräckligt bra för att vården och omsorgen ska locka de bästa talangerna. Att lite drygt hälften av alla medarbetare stolta över att berätta var de arbetar är bra. Men att bara var tredje upplever att den stress som förekommer i arbetet kan hanteras på ett tillfredställande sätt är inte godkänt. I en sådan situation måste beställare av vård och omsorg tillse att uppdrag utformas på ett sätt som möjliggör en förändring.

Jobbhälsobarometern genomförs av Sveriges Företagshälsor och är landets största nationella representativa årliga undersökning om arbetsmiljö och hälsa. Den omfattar ett representativt urval av 9 835 personer i åldern 20-65 år, av vilka 1 567 arbetar inom vård- och omsorg. På Vårdföretagarnas uppdrag har Sveriges Företagshälsor tagit fram uppgifter för näringsgrenen Vård- och omsorg och uppdelat på kommunal, landsting respektive privat sektor.

Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna