Vinstopinionen: Skiftet som Skiftet inte räknat med

Kampanjorganisationen Skiftet, som samarbetar med bland andra den fackliga tankesmedjan Katalys, Jordens vänner och Seko Stockholm, har låtit Novus göra en opinionsmätning  som vad jag förstår är ägnad att ge eldunderstöd åt dess kampanj för att stoppa vinstdrivande företag i välfärden. Men mätningen är en oväntad överraskning för beställaren.

 

Det är svårt att mäta opinionen i frågan om det är rätt att tillåta vinstutdelning i välfärden. I sin kampanj ”Du kan stoppa vinstjakten” säger LO att 80 procent av svenska folket är kritiska till vinster i välfärden. När flera institut pejlade i samband med att Ilmar Reepalu släppte sin utredning i november tycktes runt 60 procent stödja en begränsning av möjligheten att dela ut vinst. När Ipsos nyligen frågade väljarna vilken som är den viktigaste politiska frågan svarade bara två procent vinster i välfärden, då kunde man förstås vara både för eller emot.

Vårdföretagarna har precis som Skiftet låtit Novus fråga väljarna vad de anser om möjligheten till vinstutdelning i vård och omsorg. Vi har fått  flera kvartalsmätningar, och andelen som vill ha begränsningar har varierat mellan 52 och 60 procent, den senare noteringen var just i november. Andelen som tyckt att begränsningar är en dålig idé har pendlat mellan 23 och 25 procent.

Men när Skiftet låter Novus fråga väljarna nu i februari , när kritiken mot Reepalus förslag börjar sippra fram, tycks något dramatiskt ha hänt. Visserligen är 52 procent ganska eller mycket negativa till att privata vårdföretag kan dela ut vinst. Men de som är ganska eller mycket positiva till vinstutdelning är enligt mätningen hela 43 procent.

Det måste vara den i särklass högsta noteringen sedan instituten började pejla vinstfrågan. Och verkligen inget besked Skiftet ville ha. Som mycket riktigt talar väldigt tyst om undersökningen just nu.

Dra nu inte för stora växlar på denna enda mätning. Och 43 procent är ingen majoritet. Men visst indikerar det att väljarna börjat tänka efter. Ett Skifte på gång?