Remissvar från AdeoCare

Läs remissvaret från AdoeCare här.