Påverka regeringen att stoppa Reepalus förslag

Förslaget om att begränsa rörelsemarginalen för alla privata utförare i vård och omsorg är nu ute på remiss. Det betyder att du som vårdföretagare nu kan göra din röst hörd, och skriva till regeringen om hur förslaget slår mot er verksamhet.

Vårdföretagarna har i samarbete med Svenskt Näringsliv, Friskolorna m fl ordnat en särskild webbplats till hjälp för alla som vill skicka in ett eget remissvar. Eftersom Ilmar Reepalus utredning föreslår kraftiga begränsningar som drabbar alla utförare – även de som inte delar ut vinst och de som redan idag går med små överskott – vet vi att viljan att påverka regering och riksdag via tydliga remissvar är stark

På sajten http://svarareepalu.nu får du all hjälp du behöver för att skriva ett remissvar. Det är inte alls komplicerat.

 

Reepaluutredningen påverkar alla medlemsföretag inom Vårdföretagarna på ett eller annat sätt. Därför är det mycket viktigt att era röster hörs via remissvar till regeringen.

 

Detta kan ni göra redan nu

Viktigast i de enskilda företagens remissvar blir att visa hur förslaget slår mot just ert företag. Eftersom beräkningarna i Reepaluutredningen är komplicerade har Svenskt Näringsliv i samarbete med Vårdföretagarna och Friskolornas riksförbund tagit fram en räknesnurra. Räknesnurran gör det enkelt att räkna ut vilken rörelsevinst som skulle vara accepterad enligt det förslag Reepaluutredningen överlämnat till regeringen. Testa snurran redan nu.

Ni kan också läsa en sammanfattning av utredningen på Svenskt Näringslivs hemsida. Dokumentet kan vara ett bra sätt att snabbt få en kortare överblick av förslagen i Reepaluutredningen.

Här finns också debattinlägg från Vårdföretagarna som rör Reepaluutredningen:

Trump-politik, angrepp på människors möjlighet att välja vård och omsorg

Kritiken växer mot Reepalu-utredningen

Vårdföretagarna sågar utredning

Reepalus utredning hotar välfärdens kvalitet