Kommunal varslar om strejk för privatanställda undersköterskor

Förhandlingarna med Kommunal om nytt kollektivavtal 2016 strandade i natt. Kommunal har på morgonen den 1 december varslat vissa utvalda medlemmar inom bransch vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) samt bransch äldreomsorg (F) om konflikt i form av strejk och andra stridsåtgärder. Konflikten träder i kraft den 13 december klockan 12.

Varslet gäller ca 24 medlemsföretag i bransch E och 11 företag i bransch F enligt en särskild lista (bilaga till respektive varsel). Branscherna får Arbetsgivarnytt om varslet. De företag som omfattas får information i särskild ordning.

Varslen omfattar i korthet:

  1. Strejk för angivna yrkesgrupper, olika för varje arbetsplats (till exempel undersköterskor kockar, lokalvårdare)
  2. Blockad mot nyanställning
  3. Blockad av i konflikten berörda yrkesgrupper/arbetsuppgifter
  4. Blockad mot inhyrning av personal

BLOGG:

Tidigare samarbete talar för fortsatt förhandling – inte konflikt

Ett pressmeddelande har skickats, se här. Pressfrågor besvaras av Inga-Kari Fryklund eller David Wästberg.

Frågor och svar om varslet: