Vård­företagarna kommenterar budgeten för personlig assistans: ”Skandal utan dess like”

Regeringen aviserade i samband med budgetpropositionen 2016 att ersättningen för personlig assistans skulle räknas upp med 1,4 procent årligen till och med 2018. I budgetpropositionen för 2017 frångår nu regeringen sitt tidigare beslut. De sänker nu den sedan tidigare historiskt låga uppräkningen med ynka 1,05 procent årligen.