Fortsatt osäkerhet för privata vårdgivare i Västernorrland

När landstingets rödgröna majoritet i Västernorrland deklarerade att den vill införa en lokal vinstbegränsning för de lokala vårdföretagen överklagade ett av de drabbade företagen beslutet. Nu har förvaltningsrätten meddelat sin dom. Rätten går inte på företagets linje, som är att beslutet måste rivas upp. Men inte heller landstingsmajoriteten får grönt ljus. Landstinget har visserligen rätt att utreda denna fråga, trots att den är föremål för en statlig utredning, men förvaltningsrätten tar i övrigt inte ställning till om landstinget får begränsa vinstuttaget. Vilket innebär att vårdföretagens osäkerhet om de framtida villkoren består.

Med andra ord innebär inte domen något godkännande av landstingets planer på begränsningar i vinstuttaget. Skälen för domen är istället att frågan är för tidigt väckt. Det landstinget beslutat om ska ses som interna förberedande åtgärder. Eftersom det i nuläget är oklart hur landstingets förslag till vinstbegränsning kommer att se ut anser förvaltningsrätten att det inte kan prövas enligt LOV och att det i nuläget inte heller går att bedöma om det kommer att strida mot EU-rätten.

På ett sätt kan man säga att den politiska ledningen i Västernorrland i viss mån tog sitt förnuft till fånga när den beslöt att utreda frågan ordentligt innan något beslut fattas. Det skulle strida mot såväl svensk rätt som EU-rätt om ett landsting på egen hand inför vinstbegränsningar. Det är den enda rimliga slutsatsen i landstingets kommande utredning. Vi tror därför att det till slut inte kommer att bli något landstingsbeslut om vinstbegränsningar.

Men majoriteten har ännu inte tagit avstånd från den ursprungliga deklarationen, att vinsterna ska begränsas i den handfull lokala företag som idag driver vårdcentraler i länet. Den osäkerhet som denna inställning medför skadar redan idag vården i Västernorrland. Det ska mycket till för att någon ska våga öppna en ny vårdcentral i Västernorrland med detta hot vid horisonten. En begränsning av möjligheten att dela ut vinst skulle i praktiken hindra företagen att låna i bank till en nyinvestering, och externa finansiärer skulle aldrig våga satsa pengar i sjukvården under de premisserna. Befintliga företag skulle långsamt förtvina om de ändå vågade fortsätta verksamheten.

Samtidig som domen avkunnas brottas Landstingsledningen i Västernorrland med stora problem i sin hälso- och sjukvård. De möter också ett stort folkligt uppror som slår vakt om den lokala sjukvården. Det är inte svårt att tänka sig vilka reaktioner det skulle väcka hos allmänheten om dessutom välfungerande privata vårdcentraler skulle tvingas lägga ner sin verksamhet av politiska skäl.

Läs domen här.