Kommunchefer positiva till konkurrens i äldreomsorgen

Vårdföretagarna har låtit ett konsultbolag göra djupintervjuer med 54 kommunala chefer inom äldreomsorgen för att få fram deras syn på privata företag i äldreomsorgen. De kommunala cheferna: • är positiva till konkurrens inom äldreomsorgen • ser inte att det är skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat verksamhet • menar att privata aktörer sänker totala kostnaden för äldreomsorgen