Vård­företagarna bidrar med information till alla partier

Idag skriver Dagens Industri att bl a Vårdföretagarna träffar Sverigedemokraterna för att prata om vinster i välfärden. Vårdföretagarna är en branschorganisation som sprider information och fakta om privata vårdgivare. Målgruppen är både allmänheten och beslutsfattare. När vi samtalar med politiker försöker vi träffa representanter från samtliga partier i riksdagen. Vi pratar alltså med Sverigedemokraterna, liksom resterande sju partier. Vi träffar till och med Vänsterpartiet, som driver den politik som är mest främmande för oss. Det vore väldigt underligt om vi skulle lämna information och fakta till sju av de åtta partierna i riksdagen.

Idag skriver Dagens Industri att bl a Vårdföretagarna träffar Sverigedemokraterna för att prata om vinster i välfärden, och antyder att mötena sker i smyg. På Twitter sprids uppfattningen att Vårdföretagarna samarbetar med Sverigedemokraterna.

Så här ligger det till: Vårdföretagarna är en branschorganisation som sprider information och fakta om privata vårdgivare. Målgruppen är både allmänheten och beslutsfattare. När vi samtalar med politiker försöker vi träffa representanter från samtliga partier i riksdagen. Vi pratar alltså med Sverigedemokraterna, liksom resterande sju partier. Vi träffar till och med Vänsterpartiet, som driver den politik som är mest främmande för oss. Det vore väldigt underligt om vi skulle lämna information och fakta till sju av de åtta partierna i riksdagen.

Varför samtalar då en branschorganisation med politiker över huvud taget? Vi vet att det finns mycket utbredda missuppfattningar och myter om bland annat kvalitet och vinstnivåer i privat vård, se en undersökning från Novus här. Därför är det en central uppgift för oss att vi bidrar med fakta till alla som ska fatta beslut om välfärden och områden som berör våra medlemsföretag.

Vi ger till exempel ut skriften Privat Vårdfakta där vi samlar fakta och statistik om privat vård. Denna skickar vi ut till samtliga riksdagsledamöter och en lång rad kommun- och landstingspolitiker, i alla partier.

Det kan tyckas självklart men är värt understryka: Vårdföretagarna träffar inga uppgörelser med några partier alls. Det finns inga politiska uppgörelser att träffa mellan en branschorganisationer och ett politiskt parti. Därför blir det lite absurt att framställa det som att Vårdföretagarna samarbetar med ett visst parti. I sådana fall är det ett mycket enkelriktad samarbete där vi ger information till de politiska partierna.

Det är också missvisande att antyda att vi skulle träffa politiker i smyg. På vår hemsida skriver vi så här om våra politikerkontakter: Vårdföretagarnas politiska kontakter omfattar alla partier med inflytande över vårdföretagandets villkor. Det är viktigt att folkvalda oavsett partitillhörighet får möjlighet att grunda sina beslut på bra underlag. Vi bidrar med både fakta och idéer om utvecklingen.

Alla besök i riksdagen är offentlig handling, vilket t ex Dagens Opinion brukar redovisa varje vecka i sitt nyhetsbrev. När Dagens industri ringer och frågar oss och andra näringslivsorganisation om vi träffar Sverigedemokraterna så blir svaren ärliga och öppna. Inget görs i smyg.

Avslutningsvis tycker jag det är viktigt att det finns en diskussion om politikerkontakter och branschorganisationers (och fackförbunds) roll idag. Det är viktigt att man har tydliga spelregler, öppenhet och transparens. Intresseorganisationernas bidrag till politikernas beslutsunderlag är inget skumt, utan en viktig del av den demokratiska processen.