Sju av de tio mest uppskattade vårdcentralerna är privata

De privata vårdcentralerna runt om i landet är uppskattade. Av de tio vårdcentraler med högst patientnöjdhet är sju drivna privat. Det visar Sveriges kommuner och landstings senaste nationella patientenkät, sammanställd av OmVård.se på Vårdföretagarnas uppdrag.