Patienttoppen 2015: Sju av tio mest uppskattade vårdcentralerna är privata

Den patientupplevda kvaliteten är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i vården. Vårdföretagarna har analyserat resultaten i Sveriges kommuner och landstings senaste nationella patientenkät för primärvården i 13 landsting och regioner utifrån vårdcentralernas regiform. Sammanställningen är gjord av OmVård.se, på Vårdföretagarnas uppdrag.

Sju av tio av de vårdcentraler som patienterna värderar högst i undersökningen är privat drivna.

– Detta visar hur uppskattade de privata vårdcentralerna runt om i landet verkligen är och hur stor förlusten vore om de tvingades bort, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna. 

De privat drivna vårdcentralerna håller högre kvalitet än de offentliga, enligt patienterna själva.

De privat drivna vårdcentralerna får genomgående högre betyg av patienterna än de offentligt drivna mottagningarna, oavsett vilken kvalitetsparameter man tittar på. Skillnaderna är små, men entydiga. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket.

Patienterna bedömde

  • Bemötande
  • Känslan av delaktighet
  • Information
  • Tillgänglighet
  • Förtroende
  • Upplevd nytta
  • Viljan att rekommendera vårdcentralen
  • Helhetsintryck

 

Läs hela Patienttoppen 2015 med topplistor uppdelat på län