Vård­företagandet är en integrationsmotor

Var femte av vårdens små och medelstora företag, 21 procent, drivs av en person med utländsk bakgrund. I övriga näringslivet har var åttonde företagare utländsk bakgrund. Och eftersom företagare med utländsk bakgrund oftare anställer andra personer med utländsk bakgrund är vårdföretagandet en integrationsmotor.

Privata alternativ har inte bara medverkat till ökad mångfald och kvalitet, utan också skapat jobb för personer med utländsk bakgrund. Begränsningar eller stopp för vårdföretag skulle därmed grusa möjligheterna till jobb och företagande för många nya svenskar.

Även bland de anställda är andelen utrikes födda högre inom vård- och omsorgssektorn. Till exempel är 32 procent av läkarna och 23 procent av de personliga assistenterna födda i andra länder än Sverige, vilket ska jämföras med att andelen på arbetsmarknaden i stort bara är 14 procent.

Det innebär att de förslag till begränsningar som ska komma från Reepalu-utredningen inte bara skulle strypa valfriheten, utan också slå mot integrationen.

Läs rapporten här.