Opinionen svänger i vinstfrågan

Allmänhetens motstånd mot vinstutdelning i välfärdsföretag har minskat kraftigt. Sedan Caremadrevet rasade som häftigast har andelen som anser att vinstbegränsning i välfärdsföretag är en god idé sjunkit med 30 procentenheter. Det syns tydligt när vi jämför mätningar där olika institut ställt samma fråga – om privata välfärdsföretag ska förbjudas att dela ut vinst. Den kraftiga opinionsförskjutningen bekräftas av SOM-institutets årliga sammanställning av opinionen.

Det så kallade Carema-drevet skakade om den svenska opinionen. Mediedrevet mot det privata omsorgsföretaget drog igång i oktober 2011. Efter bara ett par veckor var det ett drev mot all privat driven vård och omsorg. Den negativa skildringen av privata alternativ, och den koppling medierna och somliga politiker tyckte sig se mellan vinst och dålig kvalitet, skakade om opinionen ordentligt.

När Novus frågade allmänheten om företagen borde förbjudas att dela ut vinst i juni 2012 instämde 84 procent i påståendet. Bara 12 procent tyckte att förslaget var dåligt. Även bland Alliansens väljare var vinstkritikerna i stor majoritet.

I april 2013 ställde Novus samma fråga. Nu hade motståndet mot vinstutdelning minskat till 71 procent, och 22 procent var mot ett förbud.

Sifo ställde ungefär samma fråga i mars 2014. Då var vinstmotståndet nere i 58 procent, men fortfarande var det bara 20 procent som sa nej till förbud.

I mars i år ställde Novus åter frågan till allmänheten, på uppdrag av LO. LO har bara presenterat andelen som ville förbjuda vinstutdelning, denna gång 57 procent.

Den senaste mätningen där frågan om vinstutdelningsförbud ställts är gjord av United Minds och presenterades i riksdagen den 3 juni. I denna mätning hade andelen som var för ett förbud nere i 53 procent, alltså 31 procentenheter lägre än Novus toppnotering från 2012.

Andelen som tyckte att stopp för vinstutdelning är en dålig idé var nu uppe i 38 procent.

Statistiker godkänner inte jämförelser mellan opinionsinstitut, även om de som här ställt samma fråga. Men SOM-institutets senaste mätning bekräftar den kraftiga svängningen, som tyvärr inte nådde fram till medierna. Det som redovisas där är opinionen 2014. Där har de som tycker det är bra med ett förbud mot vinstutdelning minskat från 69 procent 2013 till 58 procent.

SOM-undersökningen bekräftar en annan förändring som United Minds mätning visar: Frågan har blivit starkt polariserad. 2013 ansåg även en massiv majoritet av M-väljarna, 62 procent, att utdelningsförbud var bra. 2014 var noteringen 33 procent. I inget av allianspartierna fanns längre en majoritet för förbud. Enligt United Minds ett halvår senare är det nu en majoritet av alliansväljarna, 64 procent, som avvisar ett förbud.

Vad har åstadkommit förändringen? Vårdföretagarna har nu i ett och ett halvt år drivit uppropet Vi gör skillnad på webben. Jag inbillar mig inte att våra begränsade kampanjinsatser i sig nått fram i en utsträckning som förklarar opinionsskredet. Men våra insatser har fått andra att prata. Framför allt de tusentals vårdföretagare, deras medarbetare, brukare, patienter och anhöriga. Och allt fler politiker. I dagarna firar vi att vår Facebooksida når 20 000 anhängare. Många av dem är opinionsbildare, men de flesta är vanliga människor som insett att mångfalden och valfriheten står på spel och måste försvaras.