Vårdstudenter vill kunna välja privata arbetsgivare

En Novus-undersökning bland vårdstuderande visar att 7 av 10 oavsett studentgrupp tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att kunna välja mellan privat och offentlig arbetsgivare.