Riksrevisionens uppföljning av vårdvalet ger inte hela bilden

​Riksrevisionen hävdar idag att primärvården skulle ha blivit mindre jämlik efter vårdvalet. Studier och rapporter från Myndigheten för vårdanalys, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi samt Karolinska institutet har visat att den ökade tillgängligheten som vårdvalet har gett patienter i allmänhet, inte har skett på bekostnad av vårdtunga grupper.