Massiv kritik mot vårdvalsstoppet

Regeringen vill i en proposition avskaffa lagregleringen om vårdval i primärvården från och med 1 januari 2015. Det innebär att respektive landsting bestämmer om de ska fortsätta ha vårdval eller inte. Det har kommit massiv kritik mot förslaget.

Propositionens enda beredningsunderlag är en kortfattad remisspromemoria från Socialdepartementet med förslag till lagändringar i Hälso- och sjukvårdslagen, som har varit på snabbremiss. En mängd instanser har svarat på remissen.

Mot bakgrund av bristerna i regeringens underlag för ställningstaganden, att en konsekvensanalys värd namnet saknas och regeringens uppenbara brådska att få till stånd riksdagsbeslut har vi velat bidra till ett bredare beslutsunderlag. Vi har därför sammanställt vad vi bedömer är huvudpunkterna i remissvaren inför riksdagens behandling av ärendet. Ta del av sammanställningen här.

Vårdföretagarnas bedömning är att det skulle få stora konsekvenser för patienter, vårdgivare i både privat och offentlig regi samt landstingen att avskaffa lagregleringen om vårdval i primärvården. Det framgår också tydligt i remissvaren.

  • Samtliga patientföreträdande organisationer som svarat är kritiska till förslaget att ändra lagen. Det är också Vårdanalys, som har myndighetsansvar att bevaka patientperspektivet i vården.
  • Samtliga fackliga organisationer i sjukvården, som svarat på remissen, är kritiska.
  • Sveriges kommuner och landsting (SKL) är kritiskt till lagändringen, liksom sju av de landsting och regioner som svarat.
  • Samtliga vårdgivarföreträdare, från alla privata driftsformer, är kritiska.
  • Samtliga arbetsgivar-/näringslivsföreträdare är kritiska.
  • De enda remissinstanser som tydligt ställer sig bakom lagändringen är åtta landsting.
  • Konkurrensverket, Socialstyrelsen, två landsting och Svenska Läkarsällskapet lämnar också synpunkter och underlag inför den fortsatta processen.

Nedan kan du själv ta del av alla remissvar om vårdvalet.

Remissvar från organisationer

Vårdföretagarnas remissvar

Vårdförbundets remissvar

Läkarförbundets remissvar

Fysioterapeuternas remissvar

Reumatikerförbundets remissvar

Famnas remissvar

Svenska Vård

Almegas remissvar

Svenskt Näringslivs remissvar

Företagarnas remissvar

Sveriges pensionärsförbunds remissvar

Stockholms Handelskammare

Svenska läkarsällskapet

Sveriges Psykologförbund

Handikappförbundet

 

Remissvar från myndigheter

Socialstyrelsen

Myndigheten för vårdanalys remissvar

Konkurrensverkets remissvar

 

Remissvar från SKL och landsting

SKL:s remissvar

Västmanland

Blekinge

Gävleborg

Dalarna

Jämtland

Halland

Jönköping

Skåne

Norrbotten

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Västerbotten

Värmland

Västernorrland

Östergötland

Örebro

 

Debatt och pressklipp

Vårdförbundet och Läkarförbundet är kritiska i SVT

Sveriges Pensionärsförbund är kritiska

Debattartikel i SvD

Debattartikel i Aftonbladet

Replik på DN Debatt

Oro hos Vårdcentral i Norrbotten

Oro hos Barnmorskemottagning i Uppsala

Ledare i Dagens Nyheter

Ledare i Blekinge läns tidning

Ledare i Gotlands Allehanda

Ledare i Sundsvalls Tidning

Ledare i Smålandsposten

Pressmeddelande från Vårdföretagarna i samband med budgeten

Pressmeddelande från Svenska Vård i samband med budgeten

Pressmeddelande från Vårdföretagarna i samband med remissvar