Låt rätt kraft utveckla välfärden

Det behövs en blocköverskridande uppgörelse om den privata vårdens och omsorgens villkor med syfte att ge de bästa krafterna chansen att utveckla välfärden. Grundbultar i uppgörelsen måste vara likvärdiga villkor oberoende av driftsform, nationell mätning och redovisning av kvalitet, och valfrihet för brukare och patienter, det skriver Håkan Tenelius i en debattartikel i Västerviks-Tidningen.

Regeringen och Vänsterpartiet presenterade nyligen en överenskommelse om att begränsa vinster i välfärden. Inom vård- och omsorg är det 11 000 företag med sammanlagt 160 000 anställda som är beroende av vinst och alltså berörs. 93 procent av dessa är småföretag och en majoritet drivs av en kvinna. Uppgörelsen slår alltså direkt mot 10 000 småföretagare varav en stor del är kvinnor.

Istället för att fokusera på bästa möjliga kvalitet i vården försöker de rödgröna partierna hitta så många sätt som möjligt att hindra vårdens entreprenörer. Men nej, det finns inget stöd för att mormor mår sämre hos privata utförare, för att använda Vänsterpartiets egen retorik.

Vård- och omsorgsföretag presterar generellt sett lika bra eller bättre än offentliga utförare, vilket stöds av såväl forskning som av Socialstyrelsen. Till exempel får privata vårdcentraler högre betyg än offentliga i alla avseenden i den nationella patientenkäten. De har haft en positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapat köer och bidragit till effektivare användning av resurser. Privata företag är bättre än kommunen på 11 av 16 undersökta indikatorer på kvalitet när det gäller privata äldreboenden. När det gäller stöd till personer med funktionsnedsättning är de privata bättre på 21 av 26 kvalitetsområden enligt Socialstyrelsen.

Samma sak med arbetsvillkoren. I Jobbhälsobarometern som genomförs av Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex är privat anställda år efter år nöjdare, de privat anställda är också mer sällan sjukskrivna enligt SCB och har dessutom högre lön. Den genomsnittliga rörelsemarginalen för välfärdsföretagen är cirka 7 procent, av det går mindre än hälften till de som investerat. Detta avviker inte på något sätt från andra branscher. Varför skulle det vara ett kall att driva företag inom just vård- och omsorg?

Överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet innebär en stor politisk osäkerhet för alla entreprenörer som verkar inom vård och omsorg. Många har tappat sugen och känner sig missförstådda. Redan nu ser vi exempel på företag som vill eller tvingas dra sig ur vård- och omsorgssektorn.

Förlorarna är i slutändan patienter, brukare och vi alla när våra gemensamma tillgångar inte används på bästa sätt. Det behövs istället en blocköverskridande uppgörelse om den privata vårdens och omsorgens villkor med syfte att ge de bästa krafterna chansen att utveckla välfärden. Grundbultar i uppgörelsen måste vara likvärdiga villkor oberoende av driftsform, nationell mätning och redovisning av kvalitet, och valfrihet för brukare och patienter.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Västerviks-Tidningen 22 oktober 2014.