Hoppa till innehåll

En ny forskningsstudie från Östersund har jämfört två äldreboenden, ett som drivs av kommunen och ett som drivs av Vardaga på entreprenad. Resultaten visar att det privat drivna äldreboende håller högre kvalitet trots en lägre bemanning och dessutom till en lägre kostnad. Detta bekräftar tidigare undersökningar: kvalitet i äldreomsorgen bygger inte på antalet medarbetare på lönelistan.