SVB-bolag garanterar inte långsiktighet och kvalitet

I Radions partiledarutfrågning fick vänsterledaren Jonas Sjöstedt frågor om SVB-bolag. SVB står för särskild vinstbegränsning och är  den form de 11000 aktiebolagen inom vård och omsorg måste omvandlas till om de ska få finnas kvar enligt V. Tanken är fullkomligt orealistisk. Om den var genomförbar skulle både kvaliteten och långsiktigheten hotas, tvärt emot det V säger sig vilja uppnå.

Om de vanliga aktiebolagen inom vården är 11000 så är SVB-bolagen två (2). Ingen som startar ett vårdbolag idag väljer SVB-formen. Skälen är inte girighet eller bristande engagemang för vården. Det vanliga aktiebolaget är helt enkelt en tryggare och säkrare bolagsform, det gäller i denna bransch som i alla andra.

Det ena av de två SVB-bolagen har nu begärts i konkurs av Kommunal. Företaget har haft problem en längre tid. Kvaliteten har brustit, löner betalas inte ut och skatteskulden växer. Företaget har inte längre någon F-skattsedel. Vi har därför sagt upp företagets medlemskap i Vårdföretagarna.

Att ett av två SVB-bolag är en katastrof är kanske inte något statistiskt bevis för att företagsformen som sådan inte fungerar. Men det är ändå en tydlig illustration av att driftsformen inte avgör kvaliteten.

Vad är då problemet med SVB-bolagsformen? Framför allt handlar det om kapitalförsörjning. När inte företaget kan lova en större utdelning än statslåneräntan + en procent går det inte att få investerare att satsa pengar i företaget. De investerar i andra objekt där räntan blir större om allt går bra, eller sätter in pengarna på banken där räntan inte är högre men garanterad. Kanske hade det konkurshotade företaget kunnat överleva och betala löner och skulder om någon velat satsa nya pengar.

Det handlar också om att ett SVB-bolag är omöjligt att sälja till andra företag – om inte de också är SVB-bolag. Med ett enda fungerande SVB-bolag i vården är möjligheten till sådana fusioner tämligen begränsad.

Dessa förhållanden gör också att det blir ytterst svårt för ett SVB-bolag att få banklån. Företagets bräcklighet gör att inte heller banken vågar riskera pengar.

Det här är inga nyheter. Tankesmedjan Sektor 3 beskrev bristen på fungerande stödformer för SVB-bolagen i rapporten ”Den misslyckade välfärdsreformen”. 

SVB-bolag kan aldrig ersätta de aktiebolag som idag står för mångfalden och säkerställer valfriheten för Sveriges pensionärer och patienter. Snarare skulle en påtvingad SVB-reform vara ett direkt hot mot kvalitet och långsiktighet. Det kändes som om detta slutligen sjönk in hos Jonas Sjöstedt i radions utfrågning.