Vård­företagarnas kommentar till Vänsterpartiets utspel om privata företag i välfärden

Idag föreslår Vänsterpartiet att det ska bli lättare för personalkooperativ att ta över privata verksamheter inom välfärden. Personalkooperativ är en bra form för de medarbetare som vill, men att tvinga fram kooperativ är knappast något som berikar mångfalden och gynnar de äldre och vårdtagarna.