Fel att försöka tvinga fram kooperativ

Vänsterpartiet blundar för att privata vårdgivare, med olika ägarformer, bidrar med stora investeringar i vård och omsorg, som landsting och kommuner annars hade behövt göra. Det skriver Håkan Tenelius i en replik i SvD.

Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson försöker på Brännpunkt (4/7) ge sken av att den svenska äldreomsorgen skulle bli bättre om privat drivna företag inte fick vara med och bidra. Det är att föra väljarna bakom ljuset.

Forskningen visar att kommuner som genom valfrihetssystem och upphandlingar låter privata omsorgsföretag vara med och driva verksamhet har bättre koll på både på kvaliteten i verksamheten för de äldre och på sina kostnader för äldreomsorgen.  Genom en mångfald av utförare blir hela äldreomsorgen bättre.

Med tanke på Ulla Anderssons påståenden om vinstmarginalerna i den privat drivna äldreomsorgen är det inte konstigt att Vänsterpartiets sympatisörer har de mest överdrivna uppfattningarna om vinster i vården.  I själva verket ligger rörelsemarginalen inom vård och omsorg på 6,8 procent.

Det finns över 11 000 företag i vård och omsorg. De flesta är småföretagare med mindre än tio anställda och de flesta leds av kvinnor.  Nu menar Vänsterpartiet att dessa privat drivna verksamheter ska tvångsomvandlas till personalkooperativ för att få fortsätta verka.  Visst kan personalkooperativ vara en bra form för de medarbetare som vill starta verksamhet i den formen, men att på politisk väg med subventioner försöka tvinga fram kooperativ är knappast något som berikar mångfalden och gynnar de äldre och vårdtagarna. I själva verket är Vänsterpartiets förslag bara en dimridå. Den verkliga effekten skulle bli en återgång till det kommunala monopolet i äldreomsorgen.  

Vänsterpartiet blundar för att privata vårdgivare, med olika ägarformer, bidrar med stora investeringar i vård och omsorg, som landsting och kommuner annars hade behövt göra. Vi ser att behovet av äldreomsorg växer, men kommunerna har svårt att själva klara utbyggnaden. Äldreomsorgsföretagen står idag för en stor del av all utbyggnad av äldreboenden. Ett exempel är äldreboendet Krögaren i Rimbo, som har spaprofil och öppnade i början av året. Det ägs och drivs av det prisbelönta företaget Kavat Vård. Ett annat exempel är  det moderna äldreboende med 72 lägenheter mitt i Uppsala som Vardaga nu bygger.

Enbart de tre största äldreomsorgsföretagen är beredda att bygga 1 200 platser i nya äldreboenden till 2016. Med tanke på Vänsterpartiets engagemang för mer resurser till välfärden är det kontraproduktivt att skrämma bort och förbjuda dem som vill bidra med privat kapital till investeringar i välfärden.  Alla goda krafter behövs för att stärka välfärden.

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i SvD 5 juli 2014