Hoppa till innehåll

Rapportera till patientregistret

För förtroendet för den privat drivna sjukvården är det väsentligt att våra medlemsföretag lever upp till de krav som ställs på alla vårdgivare i hälso- och sjukvården. Det är lagkrav på att alla vårdgivare som bedriver slutenvård eller läkarbesök inom öppenvård (som inte är primärvård) ska rapportera in till Socialstyrelsens patientregister. I denna film får du höra om syftet och nyttan med patientregistret

Patientregistret ger dig bilden av den svenska vården from Socialstyrelsen on Vimeo.

 

Rapportera månadsvis

Sedan den 30 april 2015 gäller Socialstyrelsen föreskrift om att vårdgivarna ska rapportera månadsvis till patientregistret. Se Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2013:35.

 

Om landstinget rapporterar – försäkra dig om att uppgifterna om er verksamhet är rätt

Observera att om ditt företag har en överenskommelse med landstinget/regionen som innebär att de sköter inrapporteringen, så behöver du inte rapportera separat. Vi har tyvärr exempel på medlemsföretag som blivit offentligt kritiserade för att inte rapporterat till patientregistret, trots att de faktiskt gjort det, men där det hade blivit fel i kommunikationen mellan landstinget och Socialstyrelsen. De privata vårdgivarna utsätts för allt hårdare kritisk granskning – ibland på felaktiga grunder. Försäkra dig därför om att de uppgifter som landstinget/regionen rapporterar till Socialstyrelsen om din verksamhet är korrekta.

 

Så här rapporterar du era uppgifter till patientregistret

Socialstyrelsen har för att underlätta inrapporteringen tagit fram ett förtydligande till patientregistrets föreskrifter. Syftet med dokumentet är att underlätta inrapporteringen till registret och besvara ofta förekommande frågor kring detta. Denna första version kommer att kompletteras kontinuerligt med svar på fler frågor som uppkommer. Förtydligandet hittar du på Socialstyrelsens webb, där du också hittar en steg-för-steg-guide för inrapportering.

Analys av vårdgivarnas rapportering till kvalitets- och patientregistren

Många av våra medlemsföretag deltar aktivt med rapportering till både de nationella kvalitets- och patientregistren. En faktor som är viktig för öppna jämförelser, utvärderingar och forskning är tillförlitligheten i registren.

På Socialstyrelsens hemsida kan verksamheter ta del av olika publikationer och kontaktpersoner.