Välkommet att patienten ska kunna söka vård i andra landsting, men varför inte fullt ut?

Vårdföretagarna välkomnar att regeringen stärker patientens ställning i vården genom en patientlag. Den ger patienten möjlighet att fritt söka öppenvård över landstingsgränserna. Men regeringen borde ha gett patienten valfrihet också när hon eller han behöver ligger kvar på sjukhuset. Den nya patientlagen utvecklar patientens möjligheter att själv välja vårdgivare i sjukvården. Nu kommer patienter kunna söka vård hos vårdgivare med gott renommé, oavsett var i landet vårdgivaren finns. Vardagen blir också enklare för till exempel pendlare som vill gå till en vårdcentral nära jobbet.

Vårdföretagarna beklagar att regeringen inte tagit steget fullt ut och gett patienten möjlighet till fritt vårdval också i slutenvården. Paradoxalt nog är reglerna för att söka vård i Europa mer långtgående än de som kommer att gälla över landstingsgränserna. Varför ska det vara svårare för patienten att söka sig till ett sjukhus i en annan del av landet än till ett sjukhus utomlands? Vi vill ge patienten möjlighet att fritt söka vård också i de fall som hon eller han behöver ligga kvar på sjukhuset.

Läs Vårdföretagarnas remissvar här.