Hoppa till innehåll

LO föreslår idag att arbetsmarknadens parter ska förhandla om villkoren för välfärdsföretag. LO inser att de hamnat fel i debatten. Deras ståndpunkt bygger på missuppfattningen att välfärdsverksamhet som drivs med överskott leder till sämre kvalitet.

–  LO inser att de hamnat fel i debatten. Deras ståndpunkt bygger på missuppfattningen att välfärdsverksamhet som drivs med överskott leder till sämre kvalitet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

–  Men LO vill fortfarande strypa förutsättningarna för företag inom vård och omsorg. Det är naivt att tro att företagen skulle vilja sätta sig ner och förhandla om hur det ska gå till. Förutsättningarna för välfärden måste vara en fråga för våra folkvalda, inte arbetsmarknadens parter, säger Håkan Tenelius.

–  Vi ser fram emot att diskutera kvalitet, transparens och välfärdens långsiktiga utmaningar, men det är knappast parternas roll att avgöra etableringsfrihet och andra inskränkningar av näringsfriheten. Diskussioner om kvalitet och transparens förs redan idag i arbetet med den Etiska plattformen för vård och omsorg. Där är Vårdföretagarna drivande, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör och Vårdföretagarnas representant i ledningen för den Etiska plattformen.

Kontakt
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.
inga-kari.fryklund@almega.se
08 762 69 99

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
hakan.tenelius@almega.se
072 742 69 24