LO står kvar på ruta ett

LO föreslår idag att arbetsmarknadens parter ska förhandla om villkoren för välfärdsföretag. Men LO vill fortfarande strypa förutsättningarna för företag inom vård och omsorg. Det är naivt att tro att företagen skulle vilja sätta sig ner och förhandla om hur det ska gå till. Förutsättningarna för välfärden måste vara en fråga för våra folkvalda, inte arbetsmarknadens parter.