Anställda trivs bättre i privat driven vård än i offentlig

Även årets Jobbhälsobarometer visar att anställda i privat driven vård och omsorg är mer nöjda med sin arbetssituation än anställda inom kommun och landsting. Jobbhälsobarometern är en undersökning som genomförs av Sveriges Företagshälsor.